Browse Month

กันยายน 2018

ล่องแพไม้

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ล่องแพไม้ไผ่ริมแม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

ล่องแพไม้ ประชาชนในอำเภอเคียนซา และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสุราษฎร์ฯ เข้าเยี่ยมชมสะพานไม้ไผ่ ที่ทอดยาวในแม่น้ำตาปีกว่า 200 เมตร

ล่องแพไม้ บริเวณเขตอภัยทาน ท่าน้ำวัดเพงประดิษฐาราม ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ฯ ที่ทางผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้น

ตามโครงการนวัตวิถี เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ขับเคลื่อนเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินเข้าชุมชน

ล่องแพไม้

ซึ่งจากการดำเนินการมาเพียง 3 สัปดาห์ พบว่ามีประชาชนสนใจเข้าท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาให้อาหารปลา นั่งพักผ่อนกับครอบครัวในแม่น้ำตาปี รวมถึงเด็กๆ สนุกกับการเล่นน้ำ

แทงบอลออนไลน์

จนกลายเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของอำเภอเคียนซา ซึ่งประชาชนนิยมมากันในช่วงบ่ายถึงค่ำของทุกวัน โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ จะมากกว่าปกติ เนื่องจากมี

  • ตลาดนัดย้อนยุคของอำเภอเคียนซาในทุกวันอาทิตย์ด้วย ทำให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มมีแม่ค้าเข้ามาจองพื้นที่ในการค้าขายเพิ่มขึ้น โดยในช่วงแรกขาย
  • ได้กว่าหนึ่งพันบาทต่อร้าน กระจายเงินสู่ชุมชนได้ในระดับหนึ่ง

ขอขอบคูณ https://www.sanook.com/travel/1412211/